Succesvolle bijeenkomst big data & business intelligence

Eind juni organiseerde FEDA in samenwerking met het bedrijf ‘Many2More’ de allereerste FEDA Masterclass met als thema ‘Big data en Business Intelligence’. Voorafgaand aan de Masterclass is onderzoek gedaan naar de rol die ‘big data’ kan spelen in het detecteren en formuleren van relevante trends. Er is immers een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar, zowel vanuit het publieke domein als tegen betaling, die bedrijven kan ondersteunen bij het definiëren van hun toekomstvisie en het nemen van gefundeerde beslissingen. Jeroen Jongeling, branchemanager van de FEDA: “Door zorgvuldig en bewust de juiste data te selecteren én te analyseren is het mogelijk om (verborgen) verbanden en trends te ontdekken. Dit laatste is het business intelligence deel en kan waardevolle informatie opleveren voor bedrijven met betrekking tot sectoren, arbeidsmarkten en industrie. Informatie op basis waarvan bijvoorbeeld innovatieve proposities zijn te ontwikkelen.

Eerste en tweede Masterclass

De eerste Masterclass werd gehouden in de Ridderzaal van het kasteel op Nyenrode Business Universiteit. 27 FEDA leden verwierven hier inzicht in de manier waarop bedrijven publieke-, social-, corporate- en machine-data kunnen combineren en gebruiken voor het (opnieuw) inrichten van hun processen en het ontwikkelen van (nieuwe) business modellen. Vanwege de grote interesse zal deze Masterclass komend najaar nogmaals worden georganiseerd. Naast het verwerven van kennis kunnen leden hier tevens aangeven aan welke data zij zélf behoefte hebben. Dit biedt FEDA onder meer de mogelijkheid om een Business Intelligence programma te ontwikkelen dat specifiek is afgestemd op de wensen van FEDA leden en hen in staat stelt hun business op een hoger niveau te brengen. Wat dat betreft is ook iedere terugkoppeling op deze Master Classes van harte welkom. De uitnodiging voor de tweede Masterclass is eerder deze maand verstuurd.