Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Sentiment van de productiesector in de huidige economie


Nevi en de Inkoopmanagersindex

Hoe staat de verwerkende industrie er voor in de huidige economie? Is er vertrouwen en kunnen we groei verwachten of heerst er een negatief marktgevoel. Nevi geeft aan de hand van de Inkoopmanagersindex (PMI) een actuele status van de Nederlandse productiesector.

Deze PMI is afgeleid van een enquête onder een representatief panel van ongeveer 400 bedrijven in de Nederlandse industrie. In de maandelijkse enquête wordt gevraagd naar productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product.

PMI score

De PMI wordt weergegeven in een score rond de 50. Is de score precies 50 duidt dit erop dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Een PMI onder de 50 wijst op een negatief vertrouwen en een dalende economische groei. Een PMI boven de 50 geeft een groeiend vertrouwen weer en een groeiende economie.

Inzicht

Inkopers hebben veel invloed op de economie van een land. De PMI van Nevi geeft inzicht in de inkoopmarkt door waardevolle voorspellingen. Hierop kan je als inkoper inspelen door meer of minder in te kopen. De PMI kan worden gebruikt als onderbouwing van inkoopkeuzes.

Ga naar Nevi in de FEDA BI Portal (voor leden)