Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen


Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan. Zo voorkomt u dat u later (veel) moet bijbetalen. Of pas heel laat een teruggaaf krijgt. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u aangifte doen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Voor gebroken en korte boekjaren gelden andere regels.

Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U vraagt uitstel aan op belastingdienst.nl. Hier kunt u kiezen om het uitstel online aan te vragen (inloggen) of met een formulier (pdf). Het formulier vult u eerst in op uw computer en stuurt het vervolgens per post naar uw belastingkantoor.

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Schrijf dan op het formulier waarom u dat wilt.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaar.

Bekijk de vpb-tarieven

De vpb-tarieven voor 2023 zijn 19% en 25,8%. De tarieven blijven hetzelfde voor 2024. Bekijk de tarieven voor de vennootschapsbelasting.

Belastingvoordeel door aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en investeringsaftrek. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.

Feiten en cijfers: hoeveel vennootschapsbelasting ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale ontvangen vennootschapsbelasting door de overheid, per kwartaal.
Dit is meestal het hoogst in het 1e kwartaal en het laagst in het 3e kwartaal.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Belastingdienst