Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw (omzetbelasting)


Huurt u personeel in via een intermediair of onderaannemer? Dan bent u aansprakelijk voor de betaling van loonheffingen. Lees meer

Huurt u (tijdelijk) personeel in via een uitlener, zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau? Of besteedt u werk uit aan een onderaannemer? Dan moet de intermediair of onderaannemer de loonheffingen voor het personeel betalen. U bent als inlener hiervoor aansprakelijk.

Uitlener of aannemer betaalt geen loonheffingen of omzetbelasting

Betaalt uw uitlener of onderaannemer geen loonheffingen, dan stuurt de Belastingdienst u een beschikking. U moet dan de invorderingsrente en kosten voor de aanslag(en) loonheffingen betalen. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de beschikking bezwaar maken.

Als u personeel inhuurt via een uitlener, dan kan de Belastingdienst u ook aansprakelijk stellen voor de btw (omzetbelasting) van deze uitlener.

Voorkomen dat u loonheffingen en btw moet betalen

U zorgt ervoor dat het risico van aansprakelijkheid zo klein mogelijk blijft als u:

  • zaken doet met een intermediair of onderaannemer met een SNA-keurmerk
  • de intermediair of onderaannemer om een recente en originele Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen vraagt
  • een goede administratie bijhoudt zodat de Belastingdienst de identiteit van het ingehuurde personeel kan controleren
  • het geschatte bedrag voor loonheffingen en/of btw op de g-rekening van de intermediair of onderaannemer stort

Disculpatieregeling

Zijn de loonheffingen en/of btw niet (helemaal) betaald en is dat niet de schuld van u en de uitlener of onderaannemer? Dan geldt de aansprakelijkheid misschien niet. Bijvoorbeeld als de economie ineens heel slecht is geworden of bij bijzonder slecht weer. U kunt dan een beroep doen op de disculpatieregeling. Lees meer over de inleners- en ketenaansprakelijkheid in de brochures van de Belastingdienst:


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)