Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Baatbelasting


Als de gemeente uw gebied verandert en uw bedrijf heeft daar voordeel van, dan moet u mogelijk baatbelasting betalen.

Wat is baatbelasting?

Verandert de gemeente het gebied waar uw bedrijfspand staat? De gemeente legt bijvoorbeeld riolering aan of bouwt een winkelcentrum? Dan heeft dat voordelen voor u. De gemeente kan besluiten dat u aan dat voordeel moet meebetalen in de vorm van baatbelasting.

De gemeente kan alleen baatbelasting heffen als uw bedrijf voordeel (baat) heeft van de verandering in uw gebied.

Hoe hoog is de baatbelasting?

Voordat de gemeente een voorziening aanlegt zoals een riool of een fietspad, bepaalt de gemeente welk deel van de kosten de eigenaren van de panden in het gebied moeten betalen. De hoogte van de baatbelasting hangt af van hoeveel voordeel (baat) u van de voorziening heeft. Dit staat in de belastingverordening van uw gemeente.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)