Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen


U moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor uw personeel en bezoekers. Een bedrijfshulpverlener helpt u hierbij. Bekijk de regels

U moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor uw personeel en bezoekers. U bent verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf te regelen.

Wat is BHV?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood (bedrijfsongeval of ramp) werknemers, klanten of gasten in veiligheid te brengen. Een BHV’er kan eerste hulp verlenen als dat nodig is. Ook kan de BHV’er onveilige situaties voorkomen.

Hoeveel BHV'ers zijn verplicht?

U moet zorgen dat er altijd genoeg BHV’ers in uw bedrijf zijn. Er is geen vastgesteld aantal BHV’ers. Hoeveel BHV'ers u nodig heeft, bepaalt u met uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierbij is belangrijk hoeveel medewerkers en bezoekers of klanten u heeft. In de handreiking bedrijfshulpverlening van de Sociaal-Economische Raad (SER) staan rekenmethodes voor het aantal BHV’ers.

BHV-opleiding en uitrusting

U moet ervoor zorgen dat uw BHV’ers een goede opleiding en een goede uitrusting hebben zodat zij hun taken goed kunnen doen. U moet de kosten voor de uitrusting en opleiding vergoeden (binnen en buiten normale werktijd). U mag zelf bepalen welke opleiding uw BHV’er nodig heeft. Welke uitrusting uw BHV’er nodig heeft, volgt uit uw RI&E.

BHV-plan en ontruimingsplan

Een BHV-plan (zoals een noodplan of bedrijfsnoodplan) is niet wettelijk verplicht. Maar om de BHV in uw bedrijf goed te regelen is een BHV-plan belangrijk. In dit plan staat wat u gaat doen bij een ramp. Als u een brandmeldcentrale (BMC) in uw pand heeft, dan moet u een up-to-date ontruimingsplan hebben. Daarin staat hoe een ontruiming veilig moet gebeuren.

BHV op bouwplaatsen

Aannemers en onderaannemers zorgen samen voor de bedrijfshulpverlening op (tijdelijke) bouwplaatsen. De gezamenlijke afspraken voor veiligheid en gezondheid moet u in het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) zetten. Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor een goed bedrijfshulpverleningsplan is. Dit BHV-plan moet passen in het V&G-plan.

Let op: Zijn bijvoorbeeld 2 of 3 van uw medewerkers bij een particulier aan het werk? Dan is dat ook een bouwplaats. Een V&G-plan is in die situatie niet verplicht.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)