Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Belasting niet op tijd kunnen betalen


Kunt u uw belasting niet op tijd betalen? Dan kunnen de kosten nog verder stijgen. Kom daarom meteen in actie. Dan krijgt u misschien uitstel van betaling. Of een betalingsregeling of kwijtschelding. Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen. Heeft u meer schulden? Kijk dan of u een saneringsakkoord kunt afsluiten.

Heeft u meer schulden?

Misschien kunt u een saneringsakkoord afsluiten. U spreekt dan met al uw schuldeisers af dat u maar een deel van uw schulden betaalt. De Belastingdienst werkt hier ook aan mee. Lees meer over een saneringsakkoord op Belastingdienst.nl.

Vraag kort uitstel van betaling aan

U kunt voor een aanslag 4 maanden kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen.

U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.  
  • U heeft geen dwangbevel gekregen voor een openstaande aanslag.
  • U heeft altijd op tijd aangifte gedaan. Ook klopten uw aangiften altijd.
  • U heeft niet eerder uitstel van betaling gekregen voor een openstaande aanslag. Door betalingsproblemen of de verrekening met een belastingteruggaaf.
  • Het gaat niet om een belasting die u op aangifte moet betalen. Zoals btw en loonheffingen. (Wacht daarvoor op de naheffingsaanslag.)
  • Het gaat niet om een voorlopige aanslag die u in termijnen mag betalen: inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting.

Vraag een betalingsregeling aan

Kunt u geen kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst krijgen? Of heeft u langer nodig? Dan kunt u misschien een betalingsregeling voor ondernemers met betalingsproblemen krijgen. De Belastingdienst wil soms weten of u kunt betalen. Dit kunt u dan bewijzen met:

Een betalingsregeling met de Belastingdienst duurt maximaal 12 maanden. Deze periode geldt vanaf de datum dat u de regeling heeft gekregen. 

U vraagt een betalingsregeling aan via dit formulier. U kunt het op de computer invullen. Daarna moet u het afdrukken. En ondertekenen en opsturen.

Uitstel van betaling in een bijzondere situatie

Kunt u door een bijzondere situatie nu niet betalen? En kunt u later weer wel betalen? Bijvoorbeeld omdat een grote klant failliet is. Of omdat u ernstig ziek bent of uw dieren geruimd worden. Dan kunt u soms uitstel van betaling bij de Belastingdienst krijgen. Dat kan voor een periode van langer dan 12 maanden.

Uw bedrijf moet wel gezond zijn. Dat moet u door een deskundige laten bewijzen. Bijvoorbeeld een accountant, een consultant of een brancheorganisatie.

De deskundige moet ook laten zien dat:

  • uw onderneming betalingsproblemen heeft
  • de betalingsproblemen tijdelijk zijn
  • de betalingsproblemen op een bepaalde datum weer voorbij zullen zijn

Vraag kwijtschelding aan

Kunt u helemaal niet betalen? Dan vraagt u om kwijtschelding door de Belastingdienst. Dat kan ook voor een deel van de schuld. Bekijk alle voorwaarden voor kwijtschelding op Belastingdienst.nl. U doet de aanvraag met dit formulier

Verrekenen

Moet u een aangifte loonheffingen betalen? En krijgt u btw terug over dezelfde periode? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om de aangifte loonheffingen te verrekenen met de btw-teruggaaf. Dat kan met dit formulier. Als de Belastingdienst dat goedgekeurt, krijgt u vanzelf uitstel van betaling voor de loonheffingen.

Voorkom een boete

Betaalt u uw belasting niet? Of betaalt u te laat? Dan betaalt u uiteindelijk meer. Bovenop uw belastingschuld komt dan invorderingsrente. En soms nog extra kosten.

De Belastingdienst onderneemt actie (maatregelen) om ervoor te zorgen dat de schuld wordt betaald. Eerst krijgt u een betalingsherinnering. Doet u niets, dan komt er een aanmaning. En daarna een dwangbevel. U moet de kosten van deze maatregelen zelf betalen. Als laatste kan de Belastingdienst beslag leggen op uw eigendommen of banktegoeden. Ook kunt u een boete krijgen voor te laat betalen. 


Deze informatie is geplaatst door:
  • Belastingdienst