Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Bronbelasting


Ontvangt u rente, royalties of dividend uit een ander land? U kunt recht hebben op vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting. Zie hier meer

Ontvangt u rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. U moet soms ook bronbelasting betalen als uw bedrijf rente en royalty’s betaalt aan een bedrijf in het buitenland.

Recht op vrijstelling of teruggaaf

Heeft Nederland een verdrag met het land waar uw inkomsten vandaan komen (verdragsland)? Dan kunt u recht hebben op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf. U betaalt dan minder of geen bronbelasting of krijgt de betaalde bronbelasting terug. U kunt om vrijstelling of teruggaaf vragen bij de Belastingdienst van het verdragsland.

Hoe hoog is de vrijstelling of de teruggaaf?

De hoogte van de vrijstelling of teruggaaf hangt af van de afspraken tussen Nederland en het verdragsland. Er zijn ook afspraken over hoeveel tijd u heeft om vrijstelling of teruggaaf aan te vragen. U moet hiervoor het belastingverdrag met het verdragsland bekijken.

Rente, dividenden en royalty’s betalen

Betaalt uw bedrijf in Nederland rente, dividenden en royalty’s aan een buitenlands bedrijf binnen hetzelfde concern? En is dat bedrijf gevestigd in een land met een te laag belastingtarief (minder dan 9%)? Dan moet u 25% bronbelasting betalen over de rente, dividenden en royalty’s die uit Nederland komen.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)