INLOGGEN

Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Check of uw idee al is bedacht en beschermd


Heeft u een idee voor bijvoorbeeld een nieuw product, merk of logo? En wilt u dat beschermen met een intellectueel eigendomsrecht? Zoek dan eerst uit of uw idee al is bedacht en beschermd door een ander. Hiermee voorkomt u misverstanden of zelfs juridische stappen. U kunt hiervoor verschillende registers en databanken gebruiken.

Merknaam of logo

Het merkrecht beschermt de (merk)naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst. In het Merkenregister kunt u opzoeken of een naam of logo al bestaat. Zo niet, dan kunt u het merk registreren. Daardoor wordt u eigenaar van het merk. Door het ®-teken bij uw (merk)naam of logo te gebruiken laat u zien dat het is geregistreerd.

Bedrijfsnaam of handelsnaam

Heeft u een bedrijfsnaam gekozen die te veel lijkt op een naam van een ander bedrijf? Dan kan dat bedrijf daar bezwaar tegen maken. Check daarom of de naam al voorkomt in het Handelsregister. Overigens is een bedrijfsnaam alleen wettelijk beschermd als deze ook echt gebruikt wordt.

Wilt u zelf uw bedrijfsnaam in het Handelsregister registreren? Dan moet u uw bedrijf inschrijven bij KVK. Bent u al ingeschreven, dan kunt u uw bedrijfsnaam makkelijk wijzigen of een extra bedrijfsnaam toevoegen.

Productontwerp, design, vormgeving of model

Het modelrecht beschermt productontwerpen, vormgeving en design. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw model horloge, koptelefoon, kleding of tas. In het Modellenregister kunt u checken of het model echt nieuw is. Ook kunt u bijvoorbeeld zoeken op internet of in vakbladen. Is het nieuw, dan kunt u het model registreren. Ook het octrooirecht, merkenrecht en auteursrecht kunnen soms bescherming bieden.

Technische uitvinding

Met een octrooi, ook wel patent genoemd, beschermt u een uitvinding van een technisch product of proces. Hiermee kunt u een ander verbieden om uw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Om uit te zoeken of uw technische uitvinding echt nieuw is, kunt u de octrooidatabank Espacenet gebruiken. Hierin staan alle gepubliceerde octrooien. Is de uitvinding nieuw, dan kunt u een octrooi aanvragen.

Tekst, songtekst, foto, illustratie of video

Als u een tekst, foto, illustratie of video heeft gemaakt, heeft u hier automatisch het auteursrecht over. Tenminste, als uw werk origineel en persoonlijk is. Er is geen register of databank waar u kunt opzoeken of een ander het al gemaakt heeft. Want niemand hoeft zijn werk voor het auteursrecht te registreren.

Wilt u uw werk goed beschermen, dan kunt u de datum laten vastleggen in het i-DEPOT. Daarmee kunt u bewijzen dat u het op dat moment heeft bedacht. Ook kunt u het ©-teken gebruiken om aan te geven dat u het auteursrecht heeft.

Aan de slag met uw idee

Is uw idee echt nieuw en wilt u het verder gaan uitwerken tot een product, dienst of technisch proces? Of wilt u het idee voorlopig vastleggen om er later mee verder te gaan? Kijk dan hoe u uw idee beschermt in het Stappenplan product, dienst of uitvinding beschermen.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland