Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Dividend, dividendbelasting en dividenduitkering


Keert u dividend uit? Dan moet u aangifte dividendbelasting doen. Bekijk hoe, tegen welk tarief en of u vrijstelling krijgt.

Als uw nv of bv winst maakt, kan de vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van dividend. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet dan dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. Soms kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Aangifte dividendbelasting doen

Als u dividend betaalt, moet u aangifte doen voor de dividendbelasting. U gebruikt daarvoor het formulier Aangifte dividendbelasting.

Wanneer moet u aangifte dividendbelasting doen?

Binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, moet u aangifte doen. U vult op de aangifte de belasting in die de vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Divdendbelasting verrekenen

Als u dividend ontvangt, mag u de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet dan in uw aangifte aangeven hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden.

U mag de dividendbelasting ook verrekenen met de vennootschapsbelasting als de aandeelhouder die dividend ontvangt een nv of bv is. Dit mag alleen met vennootschapsbelasting die de nv of bv moet betalen.

Tarief dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting is 15%.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)