Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Fiscale mogelijkheden


Als ondernemer maakt u zakelijke kosten. Deze kosten zijn meestal aftrekbaar van de winst en/of er zijn fiscale regelingen op toe te passen.

Door slim gebruik te maken van aftrekposten en fiscale regelingen kunt u uw lasten verlagen. Op deze pagina leest u meer over aftrekbare kosten. Onderaan de pagina vindt u een handige infographic.

Afschrijvingstermijn versnellen

Binnen uw fiscale mogelijkheden (VAMIL, willekeurig afschrijving) kunt u kosten van waardevermindering van een investering sneller ten laste van de winst brengen. U haalt hiermee het fiscale voordeel naar voren en betaalt hierdoor in die jaren minder belasting. In latere jaren heeft u minder of geen afschrijving meer waardoor u dan iets meer betaalt.

Auto privé of zakelijk

Rijdt u met uw auto zowel zakelijk als privé? Dan heeft u de keuze om de auto op de zaak te zetten. De autokosten zijn dan zakelijke kosten. Voor het privégebruik wordt een precentage van de cataloguswaarde als inkomen aangemerkt. Zet u de auto niet op de zaak, dan mag u voor zakelijke kilometers een bedrag van € 0,21 per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. Ook voor de btw maakt u een keuze tussen zakelijk of privé houden van de auto. Bekijk de keuzemogelijkheden.

Btw op onbetaalde facturen terugvorderen

Wanneer u een factuur stuurt aan uw klant, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar en heeft u btw betaald die u niet ontvangen heeft.

U kunt deze btw terugvragen. Het moet daarvoor wel zeker zijn dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Bijvoorbeeld als de curator in een faillissement u meldt dat er geen betaling meer te verwachten is. Een vordering is in ieder geval oninbaar als er 1 jaar na de overeengekomen betaaldatum nog niet (volledig) is betaald.

Zodra de oninbaarheid vaststaat, verwerkt u de terugvraag in uw btw-aangifte van dat moment. Vul het in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte.

Optimale benutting regelingen door signalering grensbedragen

Diverse fiscale regelingen kennen een drempelbedrag om de regeling te mogen toepassen. Zo kent de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een drempel van € 2.300. Investeert u in dit jaar en volgend jaar, bekijk dan of u de drempel in beide jaren overstijgt. Zo niet dan kunt u beter alle investeringen in één jaar doen. In 2018 mag u bij investeringen tussen de € 2.301 en € 56.642 bijvoorbeeld 28% van de investering als extra aftrek in mindering brengen op de winst.

Rechtsvormkeuze heroverwegen

Naast het aspect aansprakelijkheid is de fiscaliteit een belangrijke reden voor rechtsvormkeuze. Door de werking van- en wijzigingen in fiscale regelingen is het verstandig periodiek na te gaan of u niet in een te dure rechtsvorm onderneemt.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK