Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Klanten en zakenpartners vinden bij export


U zoekt klanten of zakenpartners in het buitenland voor de export van uw goederen of diensten? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. Lees hier welke.

Zoek zelf klanten

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met mogelijke afnemers en zakenpartners:

  • Check de landeninformatie en ontdek per land specifieke tips voor het vinden van klanten en zakenpartners.
  • Laat u informeren door de adviseurs van het KVK Adviesteam of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Gebruik de databank zakenpartners van het Enterprise Europe Network (EEN) met profielen van honderden bedrijven uit zo’n 50 landen. Deze bedrijven zoeken buitenlandse zakenpartners of partners voor technologische ontwikkeling en R&D. Meld ook zelf uw profiel aan.
  • Maak gebruik van de Nederlandse Hubs in de Cities of Opportunity, het buitenland netwerk van NLinBusiness
  • Vraag hulp via het buitenlandnetwerk (Nederlandse ambassades en consulaten). Dit netwerk helpt u bij internationale handel, investeringen, onderzoek en samenwerking.
  • Maak gebruik van de contacten vanuit het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO).
  • Onderzoek uw kansen bij het Team internationale organisaties van RVO. Zij zoeken regelmatig leveranciers voor projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Neem deel aan een evenement

Samenwerken met een distributeur of handelsagent

U kunt ook samenwerken met een distributeur of handelsagent.

Distributeur

Met een distributeur werkt u met één partij. Omdat de distributeur rechtstreeks de goederen van u afneemt, loopt u minder risico. Ook kost het bewerken van de markt u minder tijd omdat de lokale partner al een netwerk heeft. Het nadeel is dat u weinig tot geen contact heeft met de klanten die uw goederen afnemen. Daardoor heeft u minder zicht op de exportmarkt.

Handelsagent

Met een handelsagent is het contact met uw klanten en het zicht op de markt er wel. De agent stuurt u de gegevens van de afnemers. U loopt wel meer risico. De handelsagent is namelijk alleen verantwoordelijk voor de marktbewerking en niet voor de inkoop en verkoop van uw goederen. Deze blijven voor uw rekening en risico tot het moment dat ze geleverd zijn.

Check de betrouwbaarheid van buitenlandse zakenpartners

Beperk uw risico’s door van tevoren de betrouwbaarheid van uw klant of zakenpartner te controleren. Onderzoek bijvoorbeeld of deze in het buitenlandse handelsregister staat ingeschreven. U kunt ook de organisatie door laten lichten door een handelsinformatiebureau, bijvoorbeeld via de Vereniging van Kredietinformatiebureaus.

Ook de overheid kan u ondersteunen bij het vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenland.

Leg afspraken vast

Voor welke samenwerking u ook kiest, zorg dat u afspraken schriftelijk vastlegt. Hiervoor kunt u modelovereenkomsten gebruiken. Zoals een distributieovereenkomst, of een agentuurovereenkomst voor een handelsagent.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland