Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Margeregeling gebruiken voor de btw bij tweedehands goederen


De margeregeling is een speciale regeling voor ondernemers die handelen in gebruikte goederen.

Voor welke goederen geldt de margeregeling?

Handelt u in tweedehands goederen? Dan kan het zijn dat u de margeregeling mag toepassen. De margeregeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die u heeft ingekocht zonder btw. Dat zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt. De margeregeling geldt onder voorwaarden ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten die u zonder btw heeft ingekocht.

Hoe berekent u de btw die u moet betalen bij de margeregeling?

Bij de margeregeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Verkoopt u met winst? Dan is uw winstmarge positief en moet u btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan heeft u een negatieve winstmarge. U hoeft dan geen btw te betalen, maar u krijgt ook geen btw terug.

Margegoederen met btw verkopen

Bij elke verkoop mag u er ook voor kiezen om niet de margeregeling toe te passen, maar de gewone btw-regeling. U berekent dan de btw over de verkoopprijs. Dit zult u meestal doen als uw klant ondernemer is en btw kan aftrekken.

De margeregeling in uw btw-aangifte

Bij het doen van btw-aangifte vult u de btw over uw omzet van margegoederen in bij vraag 1. Als u margeomzet heeft (met een positieve winstmarge) en ook 'normale' omzet, telt u de btw bij elkaar op.

De margeregeling in uw administratie: 2 methodes

De in- en verkoop van de tweedehands goederen moet u bijhouden in uw administratie. Bij margegoederen zijn daarvoor 2 methodes:

1. De globalisatieregeling

U berekent de btw over de totale winstmarge in een aangiftetijdvak (omzet min inkoopkosten). U mag de negatieve winstmarges verrekenen met positieve winstmarges. Deze globalisatiemethode is verplicht voor:

 • kleding
 • vervoermiddelen
 • huishoudelijke apparaten
 • elektrische apparaten
 • meubels
 • huisdieren
 • boeken en tijdschriften
 • foto-, film- en videoapparatuur
 • videobanden, muziekcassettes, cd's, lp's, etc.
 • muziekinstrumenten
 • kunst, antiek en verzamelvoorwerpen

2. De individuele methode

U berekent de btw per individueel goed en u houdt in- en verkopen per goed bij in uw administratie. U mag negatieve winstmarges niet verrekenen met positieve winstmarges. U gebruikt de individuele methode voor alle goederen waarvoor de globalisatiemethode niet verplicht is.

Voor beide methodes stelt de Belastingdienst extra eisen aan uw administratie:

 • U moet margegoederen in uw administratie apart houden van andere goederen.
 • U moet goederen met verschillende btw-tarieven apart houden in uw administratie.
 • U zet geen btw op de factuur aan uw klant. Wel zet u op de factuur een van de volgende termen:
  • bijzondere regeling – gebruikte goederen
  • bijzondere regeling – kunstvoorwerpen
  • bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 • U maakt een inkoopverklaring bij aankopen van € 500 of meer waarover u geen btw betaalt.

Bij de individuele methode moet u ook uw inkopen en verkopen apart in uw administratie bijhouden.

Wisselen van methode

Wilt u van methode wisselen? Dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar uw belastingkantoor. Krijgt u toestemming om van methode te wisselen? Dan kunt de nieuwe methode gebruiken vanaf 1 januari van het volgende jaar. U moet de nieuwe methode ten minste 5 jaar gebruiken. Als u weer terug wilt naar de 'oude' methode, moet u weer een brief sturen naar uw belastingkantoor.

Export en import van margegoederen binnen de EU

De margeregeling voor gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek werkt binnen de hele EU. U kunt dus binnen de EU goederen kopen en verkopen op dezelfde manier als u dat in Nederland doet.


Deze informatie is geplaatst door:
 • Belastingdienst