Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

MKB-actieplan: steun voor ondernemers


De overheid ondersteunt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij grote uitdagingen. Zoals digitalisering, personeel en financiering. Dit is een aantal van de acties en maatregelen uit het MKB-actieplan.

Personeel en onderwijs

  • De overheid stimuleert leven lang leren in het mkb. Bijvoorbeeld via de SLIM-regeling en NL leert door.
  • De subsidie MKB Idee stimuleert bedrijven om zelf met ideeën en oplossingen te komen voor het scholen en bijscholen van medewerkers.
  • Met de Subsidieregeling praktijkleren kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor een leerling of een student met een leerbaan.
  • Loondoorbetaling bij ziekte is makkelijker en goedkoper sinds 1 januari 2020. Dit moet kleine werkgevers helpen bij langdurige ziekte van personeel. Ook is er onder andere een mkb-verzuim-ontzorg-verzekering.

Financiering

  • De overheid steunt mkb’ers tijdens de coronacrisis met financiële regelingen. Stel uw ondernemersvragen aan de adviseurs van KVK via het KVK-Coronaloket.
  • Het Microkrediet is een zakelijke lening voor kleine, startende ondernemers tot maximaal € 50.000. Het MKB-krediet gaat tot € 250.000. De kredietverlener Qredits geeft ook coachingsadviezen voor goede ondernemingsplannen.
  • Voor financiering kunnen ondernemers ook terecht bij alternatieve financiers: de Stichting MKB Financiering.

Digitalisering

Innoveren

Bekijk het MKB-actieplan

In het volledige document van het MKB-actieplan is op thema veel meer te vinden waar u voordeel van kunt hebben. Bijvoorbeeld over franchising, aanbestedingsregels en ondernemingsrecht.

Internationaal ondernemen

Regelgeving

  • De overheid moet ondernemers laten meepraten over nieuwe wetten en regels die gevolgen voor het mkb kunnen hebben. Het doel is om de regeldruk zo veel mogelijk te voorkomen of beperken. Dit heet de MKB-toets. Om de MKB-toets optimaal te laten werken kunt u deelnemen aan panelgesprekken. Meld u aan via wolthuis@vnoncw-mkb.nl.
  • De Rijksoverheid ondersteunt het platform betaalme.nu. Dit platform helpt ondernemers met een snellere betaling door klanten. Het platform helpt ook bij het invoeren van digitaal factureren, het debiteurenbeheer en incasso’s.

Fiscale zaken

Op de hoogte blijven?

Wilt u nieuws ontvangen over het MKB-actieplan? Abonneer u op de Nieuwsflits MKB-actieplan.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat