INLOGGEN

Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Stappenplan meedoen aan een nationale of Europese aanbesteding


Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, moet u zich eerst inschrijven op een aanbestedingsplatform. Aanbestedingen van Nederlandse overheden worden gepubliceerd op het aanbestedingsplatform TenderNed. Lees hoe u meedoet aan een aanbesteding.

1. Registreer uw onderneming op TenderNed en/of TED

Alle Nederlandse overheidsorganisaties publiceren aanbestedingen op het online marktplein TenderNed. Opdrachten van overheden uit andere EU-lidstaten vindt u op het platform TED (Tenders Electronic Daily).

Inschrijven op TenderNed

Om mee te doen aan aanbestedingen van de Nederlandse overheid, moet u uw onderneming registreren op TenderNed. U heeft hiervoor eHerkenning nodig. Als uw onderneming is geregistreerd, kunt u uw bedrijfsdossier invullen. Daarna kunt u medewerkers van uw organisatie uitnodigen en meedoen aan aanbestedingen.

Inschrijven gaat soms via een ander systeem

Sommige overheidsorganisaties gebruiken een ander aanbestedingssysteem. De aankondiging van de aanbesteding staat dan wel op TenderNed. Maar om u in te schrijven moet u zich eerst bij een ander platform registreren. Lees meer over andere aanbestedingssystemen.

2. Zoek naar passende opdrachten op TenderNed

Ga op zoek naar een interessante aanbestedingen op TenderNed. Bekijk hoe u geschikte aanbestedingen en aankondigingen vindt. U kunt een interesseprofiel instellen. Dan ontvangt u interessante opdrachten in uw berichtenbox op TenderNed. Deze kunt u ook laten doorsturen naar uw e-mailadres. 

Volg aankondigingen en inkoopkalenders

Soms publiceren overheden een aankondiging van een opdracht op TenderNed. De aanbesteding is dan nog niet begonnen. U kunt wel alvast meer informatie opvragen bij de opdrachtgever. Sommige overheidsorganisaties zetten ook een inkoopkalender op hun eigen website. Daarin kunt u zien wanneer aanbestedingen gepubliceerd worden op TenderNed.

Aanbesteden ook voor kleine ondernemers

Is een opdracht te groot voor u alleen, dan kunt u samenwerken met andere ondernemers. Bijvoorbeeld door samen een offerte in te sturen.

Kleinere opdrachten (onder de Europese aanbestedingsdrempel) mag een overheidsorganisatie onderhands aanbesteden. Dat betekent dat de overheidsorganisatie zelf één of meerdere ondernemers uitnodigt en vraagt om een offerte in te dienen.

3. Bekijk de aanbestedingsstukken en beoordeel de criteria

Via het aanbestedingssysteem waar de opdrachtgever mee werkt, kunt u aanbestedingsstukken bekijken.

In de aanbestedingsstukken vindt u onder andere:

 • Een precieze beschrijving van de opdracht en opdrachtgever

  In de stukken staat wie de uiteindelijke opdrachtgever(s) zullen zijn. En wat de opdracht precies inhoudt.

 • Het type aanbestedingsprocedure

  Bij sommige procedures kunt u in één ronde inschrijven (openbare procedure). Bij andere procedures is er een extra ronde (niet-openbare procedure). In de 1e ronde meldt u uw onderneming aan. De opdrachtgever kiest daarna wie zich in de 2e ronde mogen inschrijven.

  Er zijn ook specifieke aanbestedingsprocedures die alleen gebruikt mogen worden bij Europese aanbestedingen. De overheidsorganisatie moet dan aantonen dat de standaard aanbestedingsprocedure niet bij de opdracht past. Bijvoorbeeld omdat de aanbestedende dienst een ontwerp of een innovatieve oplossing wil inkopen.

 • De selectiecriteria

  Bestaat een aanbestedingsprocedure uit 2 rondes? Dan beoordeelt de opdrachtgever alle ondernemers die zich hebben aangemeld. En bepaalt vervolgens welke ondernemers zich mogen inschrijven. De selectiecriteria beschrijven hoe die keuze wordt gemaakt.

 • De eisen

  In de aanbestedingsdocumenten staat waar u aan moet voldoen om mee te kunnen doen met de aanbesteding. Bijvoorbeeld hoe u de opdracht moet uitvoeren (uitvoeringsvoorwaarden). Of waar uw inschrijving aan moet voldoen. Ook kunnen er eisen voor uw onderneming gelden. U moet bijvoorbeeld laten zien dat u ervaring heeft met dezelfde soort opdrachten. Of verzekerd zijn tegen beroepsrisico’s.

  Voldoe aan de voorwaarden

  De opdrachtgever beoordeelt uw offerte alleen als u aan de eisen en voorwaarden voldoet.

 • De gunningscriteria

  In de gunningscriteria staat welke onderwerpen de opdrachtgever in uw inschrijving wil terugzien. Standaard kijkt de opdrachtgever naar de beste prijs en kwaliteit. U werkt de gunningscriteria uit in uw inschrijving. In de gunningscriteria omschrijft de opdrachtgever daarom ook hoe prijs en kwaliteit wordt beoordeeld. Op basis van uw antwoorden, geeft de opdrachtgever per antwoord scores. En bepaalt zo wie de opdracht krijgt (gunnen).

  Soms kijkt een opdrachtgever alleen naar de laagste prijs of laagste kosten. De opdrachtgever moet dit dant aangeven en uitleggen (motiveren) in de aanbestedingsdocumenten.

4. Stel vragen

Is er iets niet duidelijk in de aanbestedingsstukken? Dan kunt u tot een bepaalde datum vragen stellen aan de opdrachtgever. Check in de aanbestedingsdocumenten tot wanneer u vragen mag stellen. 

Nota van inlichtingen

De opdrachtgever beantwoordt de vragen in een ‘nota van inlichtingen’. In deze nota staan alle antwoorden op vragen die door deelnemers zijn gesteld. Alle deelnemers kunnen de vragen en antwoorden zien. Hierdoor heeft iedereen dezelfde informatie. En blijft de procedure eerlijk. U kunt niet zien wie de vragen heeft gesteld.

U kunt ook aanpassingen voorstellen voor de opdracht of de procedure. Leg daarbij uit waarom de wijziging volgens u belangrijk is. De opdrachtgever is vrij om  het voorstel wel of niet over te nemen. 

Vertrouwelijke informatie over uw bedrijf

Wilt u een vraag stellen waarmee vertrouwelijke informatie over uw bedrijf naar buiten komt? Dan kunt u de opdrachtgever vragen deze vraag 1-op-1 te beantwoorden. U moet dit vooraf wel duidelijk aangeven. De opdrachtgever bepaalt vervolgens of hij uw vraag 1-op-1 beantwoordt.

5. Schrijf u in voor de aanbesteding

Controleer eerst of u zich via TenderNed moet inschrijven voor de aanbesteding waar u aan mee wilt doen. Soms gebruiken opdrachtgevers een ander systeem voor het inschrijfproces.

Gaat inschrijven via TenderNed? Volg dan in het dashboard van de aanbesteding de stappen om u in te schrijven. Beantwoord de vragen over de eisen en criteria. En upload de gevraagde documenten. U moet altijd een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) invullen. Dat is een eigen verklaring over uw financiële situatie en uw bekwaamheid.

Als u de inschrijving verstuurt, komt uw inschrijving in een digitale kluis. Pas na de sluitingsdatum kan de opdrachtgever de inschrijvingen bekijken. U kunt tot de sluitingsdatum uw inschrijving nog verbeteren.

Schrijft u samen met andere ondernemers in?

Kijk dan goed wie er een UEA moeten invullen. Het kan zijn dat elke ondernemer apart het formulier moet invullen.

6. Wacht af of de opdracht u gegund wordt

Na de sluitingsdatum voor inschrijvingen kiest de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Dit heet gunnen. De opdrachtgever moet de gunning melden aan alle inschrijvers. Dit gebeurt via een mededeling van de gunningsbeslissing.

Bezwaar maken

Heeft u de opdracht niet gekregen? En bent u het niet eens met de beslissing van de opdrachtgever? U kunt vragen stellen of bezwaar maken tijdens de bezwaarperiode. De bezwaarperiode begint als de mededeling van de gunningsbeslissing is verstuurd:

 • Bij een Europese aanbestedingsprocedure is de bezwaarperiode (minimaal) 20 kalenderdagen.
 • Bij een nationale procedure mag de opdrachtgever zelf de duur van de bezwaarperiode bepalen.

Tijdens de bezwaarperiode kunt u:

7. Sluit een contract met de opdrachtgever

Heeft u de opdracht gekregen? Dan sluit u een overeenkomst met de overheidsorganisatie en gaat u de opdracht uitvoeren. Dit mag pas na afloop van de bezwaarperiode.

Elektronisch factureren

Voor opdrachten bij de Rijksoverheid moet u uw facturen elektronisch sturen. Ook andere overheidsorganisaties kunnen dit eisen.

Tips bij inschrijven op een aanbesteding

Bespaar tijd met deze tips.

 • Registreer uw bedrijf op tijd op TenderNed.

  Het kan een paar dagen duren voor u registratie is afgerond.

 • Bereid uw inschrijving voor

  Begin op tijd met het voorbereiden van uw inschrijving. Dit kan veel werk zijn.

 • Let op de deadline

  Verstuur uw digitale inschrijving ruim voor de deadline. Als er dan een technische storing is, mist u de deadline niet.

 • Maak meerdere accounts op TenderNed

  Zorg dat uw organisatie meerdere accounts heeft op TenderNed om een inschrijving te versturen. Zo weet u zeker dat u kunt inschrijven, ook als een collega op vakantie is.

 • Regel wie tekenbevoegd is

  Let erop dat de documenten door de juiste personen zijn ondertekend. Ondertekenaars moeten tekenbevoegd zijn en geregistreerd bij KVK.

 • Houd u aan de eisen

  Zoals het maximaal aantal pagina’s en de gevraagde documenten. Als u niet aan een eis voldoet, kunt u niet meedoen. Soms mag u achteraf extra uitleg geven, maar iets aanpassen is niet mogelijk.

 • Geef geen overbodige informatie

  Beantwoord alleen de vragen en eisen waar de opdrachtgever om vraagt. Alle overige, ongevraagde informatie zal de opdrachtgever niet meetellen bij het beoordelen van een bedrijf.

 • Stel geen voorwaarden

  Stel geen voorwaarden aan uw inschrijving. Bent u het niet eens met een bepaalde eis? Stel hier dan vragen over tijdens de nota van inlichtingen.

 • Check geldigheid bewijsstukken

  Sommige bewijsstukken zijn beperkt geldig. Zoals een Gedragsverklaring Aanbesteden of een uittreksel van KVK. Check voor uw inschrijving hoelang ze nog geldig zijn en vraag nieuwe bewijsstukken aan als dat nodig is.


Deze informatie is geplaatst door:
 • KVK
 • PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat