Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Uw privéauto zakelijk gebruiken


Gebruikt u uw privéauto voor uw bedrijf? Dan mag u € 0,23 per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. En u mag de btw over onderhoud en gebruik aftrekken voor uw zakelijke kilometers.

Auto van de zaak of privéauto?

Het is belangrijk om te weten of u een privéauto of een auto van de zaak heeft. Er gelden namelijk verschillende regels voor uw inkomstenbelasting en de btw.

U bekijkt voor de inkomstenbelasting of uw auto bij uw privévermogen hoort, of niet. Dit doet u ook voor de btw. Deze uitkomsten staan los van elkaar.

Privéauto en de inkomstenbelasting

Wilt u weten of uw auto voor de inkomstenbelasting een privéauto is, of een auto van de zaak? Bekijk daarvoor u hoeveel u privé rijdt en hoeveel zakelijk. U mag zelf weten hoe u deze zakelijke en privékilometers berekent. 

Rijdt u voor 90% of meer privé in uw auto? Dan hoort uw auto voor de inkomstenbelasting verplicht bij uw privévermogen. Dit geldt ook andersom. Rijdt u voor 90% of meer zakelijk in uw privéauto? Dan heeft u een auto van de zaak.

U heeft ook een zakelijke auto als:

  • u meer zakelijke kilometers rijdt dan privékilometers, en 
  • u niet meer dan 500 kilometer per jaar privé met uw auto rijdt

In andere gevallen mag u zelf kiezen of u uw auto voor de inkomstenbelasting bij uw privévermogen telt of bij uw ondernemersvermogen.

Vergoeding voor de zakelijke kilometers

Houdt u uw auto privé voor de inkomstenbelasting? Dan trekt u geen autokosten af van uw winst. Wel kunt u voor de inkomstenbelasting € 0,23 per zakelijk gereden kilometer aftrekken van uw winst. Voor het jaar 2023 was dit € 0,21 per kilometer. Woon-werkverkeer is voor de inkomstenbelasting zakelijk.

Privéauto en de btw

U kiest of uw auto voor de btw bij uw privévermogen hoort of niet. Hoort de auto niet bij het zakelijke vermogen? Dan is de auto in elk geval privé.

Btw over onderhoud en gebruik aftrekbaar

U mag de btw over het onderhoud en het gebruik van de auto aftrekken voor uw zakelijke kilometers. Het moet wel gaan om omzet die met btw is belast.

U mag geen btw aftrekken over:

  • zakelijke kilometers voor vrijgestelde omzet
  • privégebruik, zoals woon-werkverkeer

Houd er rekening mee dat u aan het eind van het jaar nog btw moet betalen voor het privégebruik van uw auto. Woon-werkverkeer geldt als privé. Registreer daarom uw kilometers.

Bereken zakelijke kilometers

U kunt op 3 manieren uw zakelijke gebruik voor de btw berekenen: 

  1. Uw ritten bijhouden in een complete rittenregistratie. Zo weet u precies wat de verhouding is tussen zakelijk en privégebruik.
  2. Houdt u geen complete rittenregistratie bij? U kunt de zakelijke en privékilometers ook laten zien met andere gegevens uit uw administratie. Zoals voor welke zakelijke doelen de auto gebruikt wordt. En wat de functie is van de persoon die de auto gebruikt.
  3. Houdt u niets bij over het zakelijke gebruik? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. En past u een keer per jaar de afgetrokken btw aan voor uw privégebruik. Dit doet u in de laatste btw-aangifte van het jaar. U gebruikt daarvoor een vast percentage, 1,5% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en bpm). Dit vult u in in rubriek 1d 'Privégebruik', in de rechterkolom. In de linkerkolom vult u '0' in.

Deze informatie is geplaatst door:
  • Belastingdienst