INLOGGEN

Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Werkgever tijdens de coronacrisis


Het kabinet heeft maatregelen genomen om u en uw personeel te beschermen tegen het coronavirus. Zoals thuiswerken en mondkapjes dragen. Houd u ook aan de regels voor bescherming van medische gegevens van uw werknemers. U mag bijvoorbeeld vanwege de privacywet niet registreren of werknemers gevaccineerd zijn.

Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken

Het thuiswerkadvies is: werk thuis. Kan dat niet? Houd op het werk altijd 1.5 meter afstand. En zorg dat uw werknemers zo min mogelijk tijdens de spits met het openbaar vervoer reizen. Hiermee verkleint u de kans op besmetting onder uw personeel.

Maak verder afspraken met uw werknemers over veilig op kantoor werken. Lees welke afspraken u met uw werknemers kunt maken op Rijksoverheid.nl.

Zorg voor goede ventilatie

Maak ook afspraken over goede ventilatie. Zonder ventilatie verspreidt het coronavirus zich makkelijker. Zorg daarom voor goed onderhoud en de juiste afstelling van ventilatiesystemen. Zet ramen op een kiertje en zorg dat er een beperkt aantal mensen in de ruimte is.

Lees meer over de ventilatie van gebouwen in de handreiking basistips voor ventileren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tips bij thuiswerken voor uw werknemers

U bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als uw werknemers moeten thuiswerken. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk een bureaustoel of beeldscherm uit uw eigen kantoor uitlenen.

Lees meer tips over thuiswerken op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Thuiswerkvergoeding voor uw werknemers

Er is een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Hiermee kunt u thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan uw werknemers. Lees meer over de thuiswerkvergoeding.

Mondkapjesplicht op meer plekken

De mondkapjesplicht geldt voor alle publiek toegankelijke locaties binnen. Zoals in winkels, het ov en bij contactberoepen (bijvoorbeeld rij-instructeurs en kappers). Zowel de klant als uw personeel moet een mondkapje dragen.

Mondkapjes vergoeden

Zijn uw werknemers wettelijk verplicht om een mondkapjes te dragen tijdens werk? Dan moet u de mondkapjes gratis beschikbaar stellen aan uw personeel. Of uw werknemers de mogelijkheid geven deze te declareren.

U mag uw werknemers ook verplichten om een mondkapje te dragen op werk. Ook dan geldt dat u de mondkapjes moet vergoeden.

Lees meer over de mondkapjesplicht.

Gebruik wegwerpmondkapjes

Het RIVM adviseert om overal waar 1,5 meter afstanden houden niet kan een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld op de werkvloer en op drukke plekken buiten. Wegwerpmondkapjes beschermen beter tegen corona dan stoffen of zelfgemaakte mondkapjes. Lees meer over geschikte mondkapjes op Rijksoverheid.nl.

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer zich ziek meldt mag u niet vragen naar de reden. Dus ook niet of uw werknemer coronaklachten heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij dat aan u vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag om medische gegevens vragen als hier een goede reden voor is. De bedrijfsarts mag deze informatie niet me u delen.

Is er bij een van uw medewerkers officieel corona vastgesteld? En is dit al dan niet anoniem aan u gemeld? Neem dan direct maatregelen. Mogelijk moeten werknemers die met de besmette medewerker hebben gewerkt in quarantaine.

Uw werknemer moet in quarantaine

Als een werknemer mogelijk besmet is met het coronavirus, moet hij in quarantaine. Bijvoorbeeld bij klachten of wanneer een huisgenoot besmet is. De werknemer blijft dan thuis.

Doe de quarantainecheck op Rijksoverheid.nl om te weten of u of uw werknemer in quarantaine moet.

Uitzondering voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

Sinds 26 januari zijn er nieuwe quarantaineregels voor werknemers die werken in een essentieel bedrijfsproces. Na nauw contact met een besmet persoon hoeft uw werknemer niet in quarantaine als hij geen coronaklachten heeft. Lees meer over de voorwaarden voor deze uitzondering op Rijksoverheid.nl.

Loon doorbetalen bij quarantaine

Moet uw medewerker in quarantaine blijven, maar kan hij niet thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als u dat samen afspreekt.

Uw personeel niet verplicht testen

U mag een coronatest niet verplichten. U kunt uw personeel vragen om een zelftest te doen. Ook wanneer zij geen klachten hebben. Hierdoor kunt u de werkplek veiliger openstellen.

Verplichte vaccinatie voor uw personeel verboden

U mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs vanwege de privacy van uw werknemer.

Vragen of uw werknemer gevaccineerd is

U mag aan uw werknemer vragen of hij gevaccineerd is. U moet hier wel een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld omdat de werknemer werkt met kwetsbare mensen. Ook moet u een plan hebben voor hoe u omgaat met een werknemer die niet gevaccineerd is. Of met een werknemer die deze informatie niet wil delen.

Vaccinatiestatus is privé

Uw werknemer hoeft geen antwoord te geven op uw vraag naar vaccinatie. Ook mag u vanwege de privacy niet vastleggen of een werknemer gevaccineerd is. Lees meer over de regels voor vaccinatie en werk op Rijksoverheid.nl.

Coronatoegangsbewijs niet verplichten

U mag een coronatoegangsbewijs (CTB) niet verplichten voor uw werknemers. Ook niet als zij op een locatie werken waarvoor bezoekers een CTB nodig hebben.

De toegang tot de werkvloer weigeren

U bent verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw personeel. U mag werknemers met klachten vragen om thuis te werken. U kunt ook de werkplek tijdelijk sluiten voor uw personeel als er een corona-uitbraak is. Als u weet dat uw werknemer niet gevaccineerd is, mag u uw werknemer niet verbieden om op de werkplek te werken.

Werknemer gaat op vakantie naar het buitenland

U kunt uw werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar het buitenland vanwege het coronavirus. Uw werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is.

Moet uw werknemer in quarantaine en kan hij thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. Kan uw werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoeft u vaak geen loon door te betalen. Wijs uw werknemer hierop. U kunt in overleg wel afspreken dat uw werknemer vakantiedagen opneemt voor de quarantaineperiode.

Lees meer over de regels voor werknemers in quarantaine op Rijksoverheid.nl.

Vakantiedagen niet verplichten

U mag uw werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet als u door de coronacrisis minder werk heeft of wanneer uw werknemer in quarantaine moet. U mag het ze wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen

U mag niet zomaar het vakantiegeld van uw werknemer inhouden. Ook mag u vakantiegeld niet later uitbetalen. U kunt hier wel afspraken over maken met uw werknemers. U moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies

Moet uw werknemer eerder dan gepland naar huis omdat het vakantieland van code geel naar oranje of rood gaat? En moet hij hierdoor in (thuis)quarantaine? Uw werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag eisen dat uw werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan uw werknemer wel thuiswerken, dan kunt u samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

NOW-regeling voor loonkosten

U kunt weer Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Het kabinet heeft hier extra geld voor vrijgemaakt vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

De NOW5 (7e aanvraagperiode) is voor de maanden november en december 2021. De NOW6 (8e aanvraagperiode) is voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

Lees meer over de andere regelingen in het steunpakket voor ondernemers.

Personeel uitlenen

Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel? Via het platform NLWerktDoor! kunt u reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek. Hiermee voorkomt u ontslag.

Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. U kunt werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Contract van uw werknemer niet verlengen

Het kan zijn dat u contracten van uw werknemers niet kunt of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat uw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoeft u niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract.

Check goed of u uw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid