Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

De CSRD er nu écht aan: wat betekent het?


In een tijdperk waarin duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds meer centraal staan, heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe richtlijn heeft niet alleen grote gevolgen voor grote bedrijven, maar ook voor MKB’ers in het netwerk van FEDA. In dit artikel duiken we dieper in de CSRD, bespreken we de impact ervan, en waarom het cruciaal is om met MVO en een MVO-managementsysteem aan de slag te gaan.


Eerst even: wat is MVO precies?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een bedrijfsbenadering waarbij organisaties streven naar een evenwichtige focus op drie pijlers: Mens (People), Planeet (Planet) en Winst (Profit), ook wel bekend als de “3P’s”. Deze benadering omvat het integreren van ethische en duurzame praktijken in alle aspecten van het bedrijf om positieve sociale en milieu-impact te creëren, terwijl het streven naar financiële winst behouden blijft. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, draait MVO dus niet alleen om duurzaamheid of om het milieu.

Een term die je ook vaak tegenkomt, zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die 17 doelen omvatten die gericht zijn op het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet en het waarborgen van welvaart voor iedereen. Bedrijven die MVO omarmen, dragen bij aan deze doelen door bijvoorbeeld armoede te verminderen, gendergelijkheid te bevorderen, de klimaatverandering te bestrijden en toegang tot onderwijs te verbeteren.

Bedrijven kunnen met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap niet alleen hun positieve impact vergroten, maar ook de veerkracht van hun bedrijfsmodel versterken en hun reputatie verbeteren.

Wat is de CSRD?

De CSRD is een EU-richtlijn die tot doel heeft de transparantie en consistentie van duurzaamheidsrapportage door bedrijven te verbeteren. Deze nieuwe regelgeving vereist dat beursgenoteerde bedrijven en grote niet-genoteerde bedrijven gedetailleerde informatie verstrekken over hun milieu-, sociale en governance (ESG) prestaties. Dit omvat onder andere het rapporteren over milieueffecten, arbeidspraktijken, mensenrechten, anti-corruptie maatregelen, en diversiteit in bestuursorganen.

De gevolgen voor grote bedrijven

Grote bedrijven in onze sector zullen geconfronteerd worden met aanzienlijke veranderingen. Ze zullen moeten investeren in nauwkeurige en uitgebreide ESG-rapportageprocessen, en deze informatie zal openbaar beschikbaar zijn. Dit kan leiden tot een verhoogde druk van investeerders, klanten en toezichthouders om duurzaamheid en verantwoord ondernemen serieus te nemen.

Bovendien kunnen bedrijven die niet aan de CSRD-vereisten voldoen, op z’n minst reputatieschade riskeren, wat kan resulteren in financiële verliezen en het verlies van zakelijke kansen.

Maar ook mkb’ers krijgen ermee te maken

Hoewel de CSRD in eerste instantie gericht is op grote bedrijven, mogen mkb’ers niet over het hoofd worden gezien. Vaak zijn mkb’ers onderdeel van de toeleveringsketen van grote ondernemingen, en deze grotere partners zullen hoogstwaarschijnlijk strengere eisen stellen aan duurzaamheid en MVO.

Dit betekent dat mkb’ers ook serieus aan de slag moeten met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, en mogelijk hun eigen rapportageprocessen moeten verbeteren om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. Aan de andere kant kan het zelfs nieuwe zakelijke kansen creëren voor mkb’ers die zich bewust richten op duurzaamheid en innovatieve oplossingen binnen de sector creëren.

Waarom een MVO-managementsysteem essentieel kan zijn

Met de komst van de CSRD wordt het duidelijk dat duurzaamheid niet langer een vrijblijvende zaak is. Het is een integraal onderdeel geworden van je bedrijfsvoering. Als je een MVO-managementsysteem ontwikkelt voor je bedrijf, helpt het je om gestructureerd en doelgericht met duurzaamheid om te gaan – net zoals een kwaliteitsmanagementsysteem dat doet met de kwaliteit van je producten en processen.

Alsof dat nog niet genoeg argumenten zijn om serieus met MVO aan de slag te moeten gaan, hebben we nog wat redenen op een rij gezet:

  1. Compliance: het naleven van de CSRD-vereisten is cruciaal om boetes en reputatieschade te voorkomen.
  2. Competitief voordeel: bedrijven die proactief investeren in duurzaamheid kunnen zich onderscheiden van de concurrentie en aantrekkelijker worden voor investeerders en klanten.
  3. Toekomstbestendigheid: duurzaamheid maakt bedrijven veerkrachtiger in een snel veranderende wereld, met groeiende aandacht voor klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid.
  4. Innovatie: het streven naar duurzaamheid stimuleert innovatie en kan leiden tot nieuwe zakelijke kansen en kostenbesparingen.

 

De CSRD zal grote en blijvende veranderingen teweegbrengen in alle sectoren, dus ook in de aandrijf- en automatiseringsbranche. Het is van cruciaal belang dat bedrijven, zowel groot als klein, actief aan de slag gaan met MVO om te voldoen aan de nieuwe eisen en om te profiteren van de vele voordelen van duurzaam ondernemen. Een MVO-managementsysteem kan je helpen om dit structureel én in al je bedrijfsprocessen op te pakken.