Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Marketingplan: interne analyse


In de interne analyse van het strategisch marketingplan worden de marketingmix en het gevoerde marketingbeleid onderzocht. Ook wordt de financiële positie geanalyseerd. De interne analyse, die leidt tot een overzicht van sterkten en zwakten in SWOT-analyse, is opgebouwd uit:

Productbeleid

 • Assortiment: is er een breed, diep of lang assortiment? En heeft het assortiment een logische samenhang?
 • Positionering: welke kenmerken zijn belangrijk voor de afnemers, en hoe vervullen onze producten die behoefte?
 • Innovatie en productontwikkeling: op basis van het PLC-model (product life-cycle) kan de vernieuwing in de productmix geanalyseerd worden. De vijf fasen zijn: introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en verval.

Prijsbeleid

 • Prijs/kwaliteitsperceptie
 • Prijselasticiteit
 • Switching costs van afnemers
 • Marges, kortingen, acties, commissie

Promotiebeleid

 • Promotiebestedingen
 • Bereikte doelstellingen van promotie
 • Merkbekendheid
 • Productbekendheid

Distributiebeleid

 • Aanwezigheid in de belangrijke kanalen (waarmee huidige én toekomstige doelgroepen bereikt worden)
 • Functie van (tussen)handel
 • Push-/pull-strategieën

Marktpositie en financiële positie

 • Omzetontwikkeling
 • Marktaandeel
 • Winstgevendheid
 • Marge
 • Cashflow
 • Rendement
 • Voorraden

Andere bedrijfsaspecten

 • Personeel, organisatie, knowhow
 • R&D en productontwikkeling
 • Marketinginformatie